Veřejné zakázky města Vrchlabí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Vrchlabí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a 641-426-5015 (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: 6317139107 | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna střešní krytiny Základní a mateřské školy, Vrchlabí, Krkonošská 230
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2018 15.11.2018 10:00
VO Krkonošská - Horská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2018 16.08.2018 10:00
(360) 490-2714
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2018 11.06.2018 09:00
Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice
podlimitní Hodnocení kvalifikace 29.05.2017 21.06.2017 12:00
všechny zakázky